Přihláška na kroužek

Výběr školy a kroužku

1 590 Kč VOLNO
VOLNO
1 290 Kč VOLNO
1 590 Kč VOLNO
1 290 Kč VOLNO
1 590 Kč VOLNO
1 590 Kč VOLNO
1 290 Kč VOLNO
890 Kč VOLNO

Osobní údaje

*
*
*
*
*

*


*

Další údaje


Dítě bude do kroužku řádně docházet a řídit se pokyny lektora. Včas zaplatím poplatek za kroužek, který se vybírá minimálně na jedno pololetí a při přerušení se nevrací. V době svátků, ředitelského volna a školních prázdnin se činnost kroužku nekoná.